Avaleht

Planetaariumist Tallinna Nõmme Gümnaasiumis.

MÕKi raames on gümnaasiumimaja tornis sisustatud planetaarium, mis võimaldab kupli alla projetseerida 360 kraadise liikuvat pilti. Teadaolevalt on see Eestis ainuke kool, millel on oma planetaarium.

Eesmärgiks on põhikooli õpilastele pakkuda õppekava täiendamiseks erinevaid teaduslikke filme.

Projekti raames peaks sügiseks valmima 15-minutiline õppefilm päikesesüsteemist.

Esialgse plaani kohaselt pakutakse filmide vaatamise võimalust Nõmme koolide õpilastele.

Huvi korral saab pakkuda ekskursioone ka teistele asjast huvitatud koolidele.

12.aprillil (kosmonautikapäeval) toimus esimene avaüritus Nõmme koolide direktoritele, kus  lepiti kokku võimalikus koostöös.

13.aprillil külastas kooli Tallinna abilinnapea hr. Arvo Sarapuu,kes pärast kohtumist gümnaasiumi õpilastega  samuti kooli planetaariumi väisas.

 Riho Uulma

TNG direktor

       


TNG planetaarium